Jak nie wyprzedzać – prawą stroną…

Autobus jedzie wolno, ale stare przysłowie mówi śpiesz się powoli

Warto?